Aktualności

2019-09-02 14:59

W stronę ekologii - broszura informacyjna

W ramach projektu "Boguchwała Smary City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa" powstanie infrastruktura złożona ze stacjonarnych i mobilnych stacji pomiarowych. Na bazie pomiarów powstanie cyfrowa mapa obrazująca bieżący stan środowiska, a dane statystyczne oraz prognozy krótko- i długoterminowe. Mieszkańcy Boguchwały będą mogli wykorzystywać zasoby systemu oraz brać aktywny udział w jego tworzeniu m.in. za pomocą smartfonu, komputera, czy tabletu.Dodatkowo zostaną podjęte działania edukacyjne - cykl otwartych spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców, szkolenia spotkania w...

2019-08-08 06:19

Nowy projekt Gminy Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 "Boguchwała Smary City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa".Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego na obszarze miasta Boguchwała. W ramach projektu będą prowadzone pomiary oraz działania dyscyplinujące w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych i elektromagnetycznych oraz zagrożeń hydrologicznych.Już wkrótce więcej informacji!...

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.