Informacje

Urząd Miejski w Boguchwale realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Boguchwała Smary City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego na obszarze miasta Boguchwała. W ramach projektu będą prowadzone pomiary oraz działania dyscyplinujące w zakresie występowania zanieczyszczeń powietrza, zakłóceń akustycznych i elektromagnetycznych oraz zagrożeń hydrologicznych.

Działania w projekcie:

  1. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu Smart City:
  2. opracowanie programu działania,
  3. zakup urządzeń i oprogramowania do obsługi systemu Smart City.
  4. Działania edukacyjne
  5. spotkania informacyjno – edukacyjne z mieszkańcami i uczniami szkół,
  6. konkurs z nagrodami dla uczniów oraz gra miejska,
  7. przeszkolenie urzędników i służb miejskich w zakresie funkcjonowania oraz standardów obsługi mieszkańców dotyczących funkcjonowania BEKP (poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 337 985,00 zł

Okres realizacji projektu 01.04.2019 – 30.09.2022

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.